fbpx

MM4.0 – CRM – Hệ thống digital marketing tích hợp

Quý · Tháng Tám 30, 2021

Khóa học CRM – Hệ thống digital marketing tích hợp sẽ cung cấp cho các bạn thấu hiểu cách thức quản lý quan hệ khách hàng và tích hợp hệ thống digital marketing bằng công nghệ. Khóa học cũng sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình và các quy trình cần thiết để có thể triển khai hệ thống CRM và Digital Marketing tích hợp thành công.

About Instructor

Quý

2 Courses

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 11 Topics