fbpx

Category: Blog

Shape

Lợi ích của CRM đối với mọi cấp độ nhân viên của doanh nghiệp.

Với sự sự phát triển của công nghệ, sự cải thiện về giao diện sử dụng ngày càng thân thiện hơn với người dùng, CRM ngày nay, không chỉ là công cụ hỗ trợ cho quản lý, mà có thể hỗ trợ cho mọi cấp độ nhân viên trong doanh nghiệp. Từ nhân viên cơ sở đến các cấp quản lý và lãnh đạo.

Lập kế hoạch digital marketing

Internet và dữ liệu lớn đã làm thay đổi đáng kể cách thức chúng ta giao tiếp với khách hàng và khách hàng mục tiêu.