fbpx
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Video 3.3 – Triển khai đặt link Website 2.0

Quý Tháng Năm 28, 2024

 

Website 2.0 là các trang web mọi người có thể tạo một blog miễn phí  và do đó họ có thể viết nội dung, và gửi liên kết về site chính.

WordPress, Tumblr, Weebly, Blogger, Jimdo, v.v … là một trong những nền tảng website 2.0.

Ưu điểm của việc đặt backlink từ các nền tảng web 2.0 là chúng được Google coi là đáng tin cậy, tuy nhiên chúng ta cần thời gian chăm sóc ( đăng bài ) để có thể đặt link về.