fbpx
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Video 5.2: Hướng dẫn tạo Quảng cáo GDN với ảnh tĩnh

Quý Tháng Bảy 14, 2024

Loại tệp
Định dạng hình ảnh GIF, JPG, PNG
Định dạng HTML5 Tệp ZIP chứa HTML và có thể chứa CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG (Thích ứng hoặc thông thường)
Các định dạng AMPHTML Tệp ZIP chứa 1 tài liệu HTML và tối đa 39 nội dung phương tiện.
Kích thước t.đa 150 KB
Kích thước quảng cáo
Hình vuông và hình chữ nhật

200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba
300 × 250 Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Bảng dẫn

468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Bảng dẫn
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Nhà chọc trời

120 × 600 Nhà chọc trời
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Nửa trang
300 × 1050 Thẳng đứng
Di động

300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động
Đáp ứng
Kích thước quảng cáo HTML5 thích ứng phụ thuộc vào không gian còn trống.